Solvabiliteit

Welkom op solvabiliteit berekenen. Op deze website lees je algemene informatie over de solvabiliteit. Tevens hebben wij een aantal relevante nieuwsberichten opgenomen om het belang van het begrip van de solvabiliteit duidelijk te maken. De solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn kengetallen die in het bedrijfsleven niet zijn weg te denken. Als de bank bijvoorbeeld een lening verstrekt wordt er nauwkeurig gekeken naar deze kengetallen en naar de trend van de afgelopen jaren. Tevens zal de bank een vergelijking maken met de branche.

Solvabiliteit betekenis

Veel bedrijven hebben niet voldoende geld om een nieuwe machine, vrachtwagen of gebouw in één keer zelf te kunnen betalen. Het is van belang dat bedrijven blijven investeren om rendement te behalen en de continuïteit te waarborgen, derhalve moet er vreemd vermogen aangetrokken worden. Een bank wil weten of het bedrijf in staat is om de lening op zowel korte als lange termijn terug te kunnen betalen, waardoor de bank wil weten of een onderneming financieel gezond is. De financiële toestand van een organisatie kan gemeten worden door verschillende kengetallen te berekenen, zoals de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie in staat is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dit zijn zowel de kort als langlopende verplichtingen (schulden). Dit betekent niet anders dan dat wanneer de organisatie stopt met de activiteiten, kunnen op dat moment alle schulden betaald worden. De solvabiliteit is een moment opname en zegt op zichzelf dus niet altijd voldoende!

Wat betekent de solvabiliteit?

De solvabiliteit is de mate waarin een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit betreft met name de langlopende verplichtingen. Als we het hebben over het voldoen aan kortlopende verplichtingen, dan spreken we over de liquiditeit. Er wordt vaak gesproken over kengetallen binnen de financiën. Kengetallen is eigenlijk de verzamelnaam van verschillende getallen. Lees verder over de betekenis:

Betekenis solvabiliteit

 

 

Berekenen

Voor de formule of de wijze waarop je de kengetallen kunt berekenen raadpleeg je de volgende pagina. Er zijn drie formules waarmee je de berekening kunt maken. De formule die je dient te hanteren om te berekenen kan afhankelijk zijn van een aantal zaken.

Formule

 

Liquiditeit

Voor een organisatie zijn andere kengetallen ook relevant, waardoor je meerdere berekeningen moet maken. Het is belangrijk dat een organisatie inzicht heeft in de mate waarin de kortlopende verplichtingen voldaan kunnen worden.

Liquiditeit

 

 

Rentabiliteit

Voor een bedrijf is het bestaan niet zinvol als alleen haar schulden betaald worden. Er moet ook geld verdiend worden om op langere termijn te kunnen blijven bestaan. Met de rentabiliteit krijgt een organisatie inzicht in de winstgevendheid.

Rentabiliteit