Solvabiliteit verslechtert in 4e kwartaal 2018

Solvabiliteit verslechtert in 4e kwartaal 2018

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen in het vierde kwartaal van 2018 uitgekomen op 50,1 procent.

Er wordt een daling gerapporteerd van 0,4 procentpunt lager dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het vreemd vermogen harder dan het eigen vermogen. Het vreemd vermogen nam toe met 44,8 miljard en het eigen vermogen nam toe met 36,1 miljard.

Solvabiliteit verslechtert in 4e kwartaal 2018

De toename van het vreemd vermogen bestaat voornamelijk uit de stijging (ten dele van 85% van het totaal) van kort vreemd vermogen. Dit is schuld met een looptijd van korter dan een jaar. In het vierde kwartaal van 2018 kwam het vreemd vermogen uit op 647,5 miljard euro.
Deze kortlopende schulden lagen 37,5 miljard hoger en waren voor 80% afkomstig van financiering van verbonden partijen. De schuld met een looptijd van langer dan een jaar steeg met 6,3 miljard euro en de schuld met verbonden partijen over een termijn langer dan een jaar steeg met 11,2 miljard euro.

De totale wijziging van de solvabiliteit van grote ondernemingen kwam in het vierde kwartaal van 2018 met 0,7 procentpunt lager uit. Het vreemd vermogen steeg met 18,5 miljard harder dan het eigen vermogen dat met 1,8 miljard steeg.

Bepaal wat een gezonde solvabiliteit is voor een onderneming of maak gebruik van de solvabiliteit calculator.

Solvabiliteit verslechtert in 4e kwartaal 2018

Bron: CBS nieuws solvabiliteit