Gezonde solvabiliteit

Een gezonde solvabiliteit, wat is dat precies?

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Er is geen standaard "norm" aan te geven voor de solvabiliteit, omdat dit per organisatie sterk kan verschillen. Een bank kan met een solvabiliteit tussen de 5% en 10% een uitstekende solvabiliteit hebben, terwijl een solvabiliteit van 5% tot 10% voor een autobedrijf relatief slecht is.

Een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% zal voor veel organisaties als goed beschouwd worden. Toch zijn er ook bedrijven die bewust vreemd vermogen op de balans hebben staan. Een voorbeeld hiervan is de Hema. In de praktijk heeft dit te maken met financiering door verbonden partijen. De Hema betaald rente aan deze verbonden partijen, zodat de Hema hogere kosten heeft. Deze hogere kosten in de winst- en verliesrekening zorgen ervoor dat er minder winst wordt behaald. Minder winst betekent een lagere belasting betaling. Er zijn ook andere motieven te geven voor slechtere solvabiliteit. Denk aan hogere uitkeringen aan de aandeelhouders. Een uitkering van dividend verlaagd het eigen vermogen (en dus de solvabiliteit).

Hoe kan je de solvabiliteit verbeteren? Lees hier


De solvabiliteit kan op verschillende manieren berekend worden. Een veel gebruikte formule is:

Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100%

Om een beter beeld te schetsen wat een gezonde solvabiliteit is, wordt hieronder een praktijk voorbeeld beschreven. Of lees verder wat "een goede solvabiliteit" is.

Gezonde solvabiliteit KPN

In de onderstaande tabel kun je zien dat de solvabiliteit van KPN gedurende de jaren is toegenomen. Dit is een positieve ontwikkeling, waaruit blijkt dat KPN is meerder mate kan voldoen aan haar langlopende verplichtingen. Echter dient niet alleen de solvabiliteit als maatstaf te gelden om een inschatting te maken van de financiële positie van een organisatie. Onder andere liquiditeit en rentabiliteit kunnen relevant zijn. Daarnaast is de toekomst verwachting (toekomstig kasstromen) uiterst relevant.

gezonde solvabiliteit

Te zien in de tabel is een toename van de solvabiliteit van 15,60% in 2008 naar 28% in 2015. Dit betekent dat de solvabiliteit aanzienlijk is toegenomen tussen 2008 en 2015. Aannemelijk is dat er sprake is van een gezonde solvabiliteit voor KPN, onder ander doordat er in deze jaren dividend is uitgekeerd (uitbetaling aan aandelen bezitters). Een dividend uitkering heeft tot gevolg dat de solvabiliteit afneemt, omdat het eigen vermogen afneemt.

De solvabiliteit is berekend met de formule: eigen vermogen / totaal vermogen * 100%.

gezonde solvabiliteitLees ook

  1. Wat is een goede solvabiliteit?
  2. Wat betekent solvabiliteit
  3. Solvabiliteitsratio

Keyword: gezonde solvabiliteit