Kengetallen

Wat zijn kengetallen?

Een kengetal is een verhoudingsgetal die wordt berekend op basis van financiële gegevens. In veel gevallen betekent dit dat een kengetal wordt berekend op basis van de jaarrekening van een organisatie. De jaarrekening wordt één keer per jaar door een organisatie opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor een Besloten Vennootschap (BV) is het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel verplicht. In het geval van een eenmanszaak of VOF is er geen deponeringsplicht, echter wordt dan toch vaak een jaarrekening opgesteld. Dit wordt met name gedaan om inzicht te krijgen in de financiële prestaties van de onderneming. Ook kan het zijn de de bank als vreemd vermogenverschaffer vereist dat er jaarlijkse een jaarrekening wordt opgesteld.

Een kengetal wordt ook wel een ratio of financiële ratio's genoemd. Een voorbeeld van veel gebruikte kengetallen zijn de rentabiliteit, solvabiliteit of liquiditeit.

 

Er zijn verschillende manier om kengetallen te berekenen:

Solvabiliteit

Lees hier meer over de formules van de solvabiliteit of maak gebruik van de calculator.

Liquiditeit

Lees hier meer over de berekening en formules van de liquiditeit.

Rentabiliteit

Lees hier meer over de berekening van de rentabiliteit.

 

Keywords: Kengetallen, rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, ratio, ratio's