Negatieve solvabiliteit

Een negatieve solvabiliteit is mogelijk, doordat het eigen vermogen negatief is. Een negatief eigen vermogen betekent niet direct het faillissement van een organisatie, maar kan wel negatieve consequenties hebben. In de praktijk betekent een negatieve solvabiliteit dat de organisatie niet aan alle langlopende verplichtingen kan voldoen. Dit kan kan tot gevolg hebben dat de organisatie geen leningen meer kan aantrekken. Een bank wil immers wel de versterkte lening op termijn terugontvangen.

Consequenties negatieve solvabiliteit

Ook kan een bank consequenties verbinden aan het niet behalen van bepaalde solvabiliteitratio's. In de praktijk kan dit een boete betekenen, het verhogen van de rente of het direct opeisbaar stellen van de lening. In het laatste geval dient de onderneming de volledige lening binnen een korte periode terug te betalen aan de bank. In veel gevallen zijn er zekerheden verstrekt aan de bank die de lening heeft verstrekt. Bij een hypotheek dient bijvoorbeeld het bedrijfspand als zekerheid.

Indien de bank de lening opeist, zal de organisatie deze moeten terug betalen. Lukt het de organisatie niet, omdat het bijvoorbeeld geen lening kan aantrekken bij een andere bank, dient het bedrijfspand verkocht te worden. In de praktijk zal dit niet zo vaart lopen en zullen er gesprekken gevoerd worden met de bank over de wijze waarop de organisatie de solvabiliteit gaat en kan verbeteren. Veel zal afhankelijk zijn van de marktomstandigheden en de toekomstverwachting van organisatie en de sector.

Lees hier hoe een organisatie de solvabiliteit kan verbeteren.

Negatieve solvabiliteit

Lees ook

  1. Solvabiliteit verbeteren
  2. Wat is een goede solvabiliteit?
  3. Solvabiliteitsratio

Keywords: Negatieve solvabiliteit, solvabiliteit verbeteren