Solvabiliteit formule

Op deze pagina vind je informatie over de solvabiliteit formule. Er zijn drie solvabiliteit formules waarmee je de berekening kunt maken. De formule die je dient te hanteren om de solvabiliteit van een organisatie te berekenen kan afhankelijk zijn van een aantal zaken.

Hanteer de formule die gebruikelijk is de sector waarin de organisatie actief is. Hiermee kun je jouw solvabiliteit vergelijken met de concurrentie.

Hanteer de formule die jouw kredietverstrekker (bijvoorbeeld de bank) als minimaal te behalen ratio vereist. Dit vind je in de kredietovereenkomst.

Hanteer de formule die jij (of de directie) van de organisatie als norm heeft gesteld. Vergelijk de uitkomsten van de solvabiliteit met die van voorgaande jaren en de gestelde norm.

Of er sprake is van een gezonde solvabiliteit kan dus onder andere afhankelijk zijn van bovenstaande factoren.

Formule solvabiliteit 1

totale activa / vreemd vermogen * 100%

of

totaal vermogen / vreemd vermogen * 100%

 

Formule solvabiliteit 2

eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%

 

Formule solvabiliteit 3

eigen vermogen / totaal vermogen * 100%

of

eigen vermogen / totaal activa * 100%

 

De algemene regel is, hoe hoger de uitkomst, des te beter de solvabiliteit van de organisatie. Of er daadwerkelijke sprake is van een gezonde solvabiliteit is afhankelijk van: de sector waarin de organisatie actief is, gestelde eis van de bank, gestelde eis van de directie of de lange termijn trend.

Debt ratio

De meest gebruikte berekening voor de solvabiliteit is formule 3. In Amerika wordt de debt ratio gehanteerd. Dit is dezelfde formule maar dan wordt niet de verhouding eigen vermogen, totaal vermogen uitgerekend. Maar de tegenhanger, de verhouding vreemd vermogen totaal vermogen.

In Amerika wordt vaak de debt ratio gehanteerd als maatstaf van de solvabiliteit. Vind hier meer informatie over de debt ratio.

Lees ook

  1. Wat betekent solvabiliteit
  2. Solvabiliteit verbeteren
  3. Wat is een goede solvabiliteit?
  4. Solvabiliteitsratio

Keywords: solvabiliteit, formule solvabiliteit, solvabiliteit formule

Solvabiliteit formule