Solvabiliteit praktijkvoorbeelden

Solvabiliteit in de praktijk

De solvabiliteit wordt in de de praktijk veel gebruikt door diverse organisatie. Bij financiering wil een bank weten in welke mate een organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen.

Daarnaast is er ook wetgeving waar bepaalde normen worden gesteld aan organisaties inzake het aanhouden van voldoende solvabiliteit (reserves). Dit met als doel negatieve invloeden te kunnen opvangen. Twee sectoren waar een solvabiliteitsnorm vanuit de wetgeving is opgelegd zijn de banken en verzekeraars. Vanuit Basel 3 dienen banken een minimaal solvabiliteitsniveau aan te houden. De verzekeraars dienen vanuit de Solvency II te voldoen aan een minimum solvabiliteitsniveau.

Solvabiliteit banken

Solvabiliteit verzekeraars

 

Lees ook de nieuwsberichten over solvabiliteit. Hieruit blijkt wel het belang die shareholders hebben bij een bepaalde solvabiliteit van een organisatie.