Solvabiliteit verbeteren

Op deze pagina vind je een uitleg over de solvabiliteit verbeteren.

 

Waarom de solvabiliteit verbeteren?

Een organisatie kan verschillende motieven hebben, waarom het de solvabiliteit wil verbeteren. De solvabiliteit verbeteren kan noodzakelijk om bijvoorbeelde volgende redenen:

  1. Niet behalen van de door de directie gestelde solvabiliteitsratio's.
  2. Niet behalen van de solvabiliteitsratio zoals opgenomen in de kredietovereenkomsten van de bank.
  3. Lagere rente bij het aantrekken van lang vreemd vermogen
  4. Op rekening kunnen kopen bij leveranciers
  5. Economisch teruggang van de economie (opvangen klappen)
  6. Uitkeren van dividend aan de aandeelhouders

 

Op welke wijze kan een organisatie de solvabiliteit verbeteren?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een organisatie om de solvabiliteit te verbeteren. Het is niet altijd mogelijk om de solvabiliteit te verbeteren, de omstandigheden moeten dit toelaten. Hier vind je enkele mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden.

Winst behalen

Een organisatie die winst behaalt, voegt dit toe aan het eigen vermogen. In de berekening van de solvabiliteit is te zien dat dit zal leiden tot een toename van de solvabiliteit. Dit betekent dus ook dat deze winst niet uitgekeerd kan worden aan de eigenaar (of aandeelhouders).

Verbeteren werkkapitaal

Een organisatie heeft verschillende activa nodig om de operationele activiteiten te kunnen uitvoeren. Een goed voorbeeld hiervan is de voorraad. Een gemiddelde organisatie (handelsondernemingen) hebben altijd goederen op voorraad om aan de vraag te kunnen voldoen. Door een goede voorraadbeheersing kan de gemiddelde voorraad verlaagd worden, waardoor ook de schulden van de organisatie zal afnemen. 

Een ander voorbeeld is dat de organisatie een goede debiteurenbeleid inricht. Tijdige facturatie, herinneringen versturen en incasso procedures starten kunnen leiden tot een afname van het aantal openstaande debiteuren. Ook dit zal leiden tot een lagere schulden last. Met het ontvangen geld van de debiteuren kun je namelijk de schulden mee aflossen.

Tijdige facturatie

Hiervoor is het al kort benoemd. Een tijdige facturatie (lees debiteurenbeleid) draagt bij aan een verbetering van de solvabiliteit.

Factoring

Steeds vaker gaan organisatie gebruik maken van factoring. Dit is het "verkopen" van de debiteurenposten aan de factormaatschappij. Er zal een bepaald percentage van de vordering direct uitgekeerd worden door de factormaatschappij, bijvoorbeeld 90%. Dit verlaagd het aantal dagen dat de debiteuren openstaan.

Sale & Leaseback

Als een organisatie activa heeft die verkocht kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om deze weer terug te leasen. Dit resulteert in ten eerste een mogelijk boekwinst (= toename eigen vermogen) en tevens tot de ontvangst van geld (door verkoop van een actief), waarmee mogelijk schulden afgelost kunnen worden. Nadeel aan deze methode is dat op langere termijn er sprake is van een nadeel, echter heeft een organisatie soms geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor sale & leaseback.

Storten eigen vermogen

De eigenaar/aandeelhouders kunnen een toevoeging doen aan het eigen vermogen. Storten van extra middelen om het eigen vermogen te verhogen (= toename solvabiliteit).

Herwaarderen van activa

Veel organisatie waarderen de activa tegen historische kostprijs. Een pand dat 10 jaar geleden (of langer geleden) is aangeschaft kan per heden een hogere waarde hebben dan de boekwaarde op de balans. Door bijvoorbeeld een pand te laten taxeren door een taxateur, kan er de mogelijkheid zijn om het pand te herwaarderen. De herwaarderingsreserve is een toename van het eigen vermogen.

Solvabiliteit verbeteren?

Zoals je hiervoor gelezen hebt, zijn er diverse mogelijkheden om de solvabiliteit te verbeteren. De beste methode om de solvabiliteit te verbeteren is per situatie verschillend. Een financieel deskundige kan hier meer informatie over geven.

 

Keywords: Solvabiliteit verbeteren, negatieve solvabiliteit, solvabiliteit berekenen