Solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio

Op deze pagina vind je informatie over de solvabiliteitsratio.

Een bedrijf moet in veel gevallen geld lenen om de activiteiten te kunnen financieren. Een bank wil bepalen in hoeverre een organisatie op lange termijn dit geld kan terugbetalen. De solvabiliteit van een organisatie is een hulpmiddel om te bepalen in hoeverre een organisatie aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Een hogere solvabiliteit geeft aan dat er meer reserves zijn om de schulden te kunnen voldoen. Men spreekt vaak van de mate waarin een organisatie bij faillissement aan al haar verplichtingen kan voldoen.

Met een ratio wordt een kengetal bedoeld. Er zijn vele ratio’s die er berekend kunnen worden. Eén hiervan is de solvabiliteitsratio. De ratio solvabiliteit kan berekend worden met behulp van verschillende formules. De belangrijkste meest gebruikte formule is de volgende:

Eigen vermogen / vreemd vermogen * 100% = solvabiliteitsratio

Ratio

Er zijn nog andere formules waarmee jij de ratio solvabiliteit kunt berekenen. Deze formules vind je hier.

Een ratio op zichzelf zegt nog niet erg veel. Om te weten of er sprake is van een gezonde solvabiliteit moet je een norm bepalen. Er zijn verschillende maatstaven waaraan een organisatie kan vaststellen of er sprake is van een gezonde solvabiliteit. Veel voorkomende eisen ten aanzien van de solvabiliteit zijn:

  1. Solvabiliteitsvereiste door een bank (bankovereenkomst).
  2. Solvabiliteitsvereiste door een regelgever (bijvoorbeeld bij banken of verzekeraars).
  3. De solvabiliteit ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Wat is de gebruikelijk solvabiliteit binnen de sector? Kan de organisatie tegenvallers opvangen?
  4. De solvabiliteit die de raad van toezicht (of aandeelhouders) vereist van een organisatie.
  5. Langere termijn trend van de solvabiliteit. Is er een stijgende lijn?

 

Er zijn verschillende manier om ratio’s te berekenen:

Solvabiliteit

Lees hier meer over de formules van de solvabiliteit of maak gebruik van de calculator.

Liquiditeit

Lees hier meer over de berekening en formules van de liquiditeit

Rentabiliteit

Lees hier meer over de berekening van de rentabiliteit

 

Keywords: Kengetallen, rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, ratio, ratio’s

solvabiliteitsratio