Wat is een gezonde solvabiliteit?

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Er is geen standaard “norm” aan te geven voor de solvabiliteit, omdat dit per organisatie sterk kan verschillen. Een bank kan met een solvabiliteit tussen de 5% en 10% een uitstekende solvabiliteit hebben, terwijl een solvabiliteit van 5% tot 10% voor een autobedrijf relatief slecht is.

Een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% zal voor veel organisaties als goed beschouwd worden.

Lees verder