Veel gestelde vragen over solvabiliteit

Wat is een gezonde solvabiliteit?

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Er is geen standaard “norm” aan te geven voor de solvabiliteit, omdat dit per organisatie sterk kan verschillen. Een bank kan met een solvabiliteit tussen de 5% en 10% een uitstekende solvabiliteit hebben, terwijl een solvabiliteit van 5% tot 10% voor een autobedrijf relatief slecht is.

Een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% zal voor veel organisaties als goed beschouwd worden.

Lees verder

 

Wat is solvabiliteit?

De meeste bedrijven hebben niet voldoende geld om een nieuwe machine, vrachtwagen of gebouw in één keer zelf te kunnen betalen. Omdat bedrijven moeten investeren om rendement te behalen en de continuïteit te waarborgen, moet er vreemd vermogen aangetrokken worden. In veel gevallen is dit een bank of grote investeerder. Een bank wil weten of het bedrijf in staat is om de lening op zowel korte als lange termijn terug te kunnen betalen. De bank wil dus weten of een onderneming financieel gezond is. De financiële toestand van een organisatie kan gemeten worden door verschillende ratio’s te berekenen. Dit zijn onder andere de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

Lees verder