Wat is een goede solvabiliteit?

Belang van een goede solvabiliteit

Een goede solvabiliteit is van essentieel belang voor een organisatie. Een goede solvabiliteit zorgt ervoor dat een organisatie bestand is tegen economische zware tijden. De organisatie kan klappen opvangen indien dit nodig is. 2008 was het begin van de financiële crisis. De financiële crisis had onder andere tot gevolg dat de economie verslechterde, waardoor consumenten minder te besteden hadden en minder aankopen deden. De bedrijven gingen minder investeren en vele bedrijven realiseerde verliezen. Een verlies wordt verwerkt in het eigen vermogen, waardoor de solvabiliteit (bij gelijk blijvend vreemd vermogen) afneemt. Een afname van de solvabiliteit kan voor een organisatie weer verdere negatieve gevolgen hebben.

Een belangrijk negatief gevolg van een "slechte" solvabiliteit is dat een bedrijf meer rente moet betalen voor het geleend geld. Hoe lager de solvabiliteit des te hoger het risico wordt voor vreemd vermogen verschaffer (vaak een bank).

Gezonde solvabiliteit

Er is niet een eenduidige antwoord te geven, op de vraag " wat is een goede solvabiliteit? ". Dit kan afhankelijk zijn van verschillende aspecten. Er is sprake van een goede solvabiliteit indien:

  1. Toename solvabiliteit

De organisatie laat gedurende langere periode een toename zien van de solvabiliteit (enige jaren). Lees hier wat een organisatie kan doen om de solvabiliteit te verbeteren.

  1. Sector vergelijken

De organisatie heeft ten opzichte van haar concurrenten een hogere solvabiliteit. 

  1. Behalen norm

Er kunnen normen gesteld zijn (minimale solvabiliteitsratio's) door de aandeelhouders of de directie van een organisatie.

  1. Voldoen aan kredietovereenkomsten

De door de bank gestelde minimale solvabiliteitsratio's zijn behaald.

Wat is een goede solvabiliteit?

Er is geen eenduidig antwoord op te geven. Een goede solvabiliteit is per organisatie verschillen en afhankelijk van diverse factoren. Tevens is de financiële gezondheid van een organisatie niet alleen afhankelijk van de solvabiliteit maar van meerdere variabelen. De solvabiliteit is slechts één van de instrumenten om de financiële performance van de organisatie te meten en betreft slechts een indicatie van de financiële toestand op één bepaald moment.

 

Keywords: goede solvabiliteit, gezonde solvabiliteit, solvabiliteit verbeteren